We gaan naar buiten voor één heel groot spel. In gebouw Lumina aan het omlooppad.