Voorganger is ds. J. Verboom, organist de heer N. Roggeveen.

Collecte tijdens deze vesperdienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen regelen samen met andere vrijwilligers verschillende praktische dingen. Zij introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda, Burennetwerk Gouda is van en voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.