Op zondagavond gaat ds. P. de Graaf uit Kruiningen voor. Het orgel wordt bespeeld door de heer Jan de Wit.

Bijwonen dienst

De volgende maatregelen gelden rondom de diensten:

Er mogen 100 mensen in de dienst aanwezig zijn. Opgave gaat via meevieren.nl/pauluskerkgouda. 

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor het missionaire werk van Wouter en Tabea van Eeden Petersman die zijn uitgezonden naar Centraal-Azië. People International is een zendingsorganisatie die contact zoekt en legt met de bevolkingsgroepen van Centraal-Azië. Voor de veldwerkers ligt hier een uitdaging: liefdevol aanwezig zijn met geloof, hart en handen. Vriendschapsevangelisatie past goed in de cultuur van Centraal-Azië. Giften: NL54 INGB 0001 7411 68 t.n.v. People International o.v.v. Wouter en Tabea van Eeden Petersman.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.