Vanmorgen gaat onze eigen wijkpredikant, Ds. Kees van den Berg, voor. We vervolgen de serie over Openbaring. Dit keer lezen we Openbaring 9. Aan deze dienst werkt het combo mee.

De organist is dhr. Jan Willem Dannenberg.

Bijwonen dienst

De volgende maatregelen gelden rondom de diensten:

Er mogen 100 mensen in de dienst aanwezig zijn. Opgave (in ieder geval voor de ochtenddienst, ’s avonds kunt u gewoon komen) gaat via meevieren.nl/pauluskerkgouda. 

Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-6 en crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk. Ook is er vandaag Autidienst Kameleon voor kinderen met autisme. 

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor het missionaire werk van Wouter en Tabea van Eeden Petersman die zijn uitgezonden naar Centraal-Azië. People International is een zendingsorganisatie die contact zoekt en legt met de bevolkingsgroepen van Centraal-Azië. Voor de veldwerkers ligt hier een uitdaging: liefdevol aanwezig zijn met geloof, hart en handen. Vriendschapsevangelisatie past goed in de cultuur van Centraal-Azië. Giften: NL54 INGB 0001 7411 68 t.n.v. People International o.v.v. Wouter en Tabea van Eeden Petersman.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.