Het was Kerstavond 1880: de Anglicaanse bisschop Edward White Benson belegde een viering in een houten schuur. Hij ontwikkelde een orde van dienst met negen lezingen (‘Lessons’) en wisselde die af met kerstliederen in de volkstaal (‘Carols’). De lezingen gaan de gehele Bijbel door. Daarnaast is er orgelspel voor en na de dienst, begint de dienst met een voorbereidende en inleidende tekst, zijn er gebeden en is er de zegen.

Vanaf 1918 wordt in de fameuze King’s College Chapel in Cambridge op kerstavond de viering in deze vorm gehouden en live uitgezonden door de BBC. Hierdoor heeft ‘A Festival of Lessons and Carols’ wereldfaam verworven.

De Goudse Glazendienst van zondag 17 december zal plaatsvinden in de vorm van een Festival of Lessons and Carols. Dat sluit aan bij glas 12, over de geboorte van Jezus. Ds. Jacobine Scholte-de Jong is voorganger in deze dienst. Kerkmusicus Gerben Budding zorgt met de cantorij voor de muzikale vormgeving.

Er klinkt o.a. muziek van Byrd (vanwege zijn gedenkjaar), Willcocks en Gardner.