Deze zondag 3de Advent in deze dienst in de Pauluskerk, gaat voor ds. F.J. van Harten uit Den Haag. De organist is dhr. Nico Roggeveen. 

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6.  Ook is er crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk.

 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting De Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek fungeert als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Dit huis biedt een tijdelijk thuis en geestelijke begeleiding aan mensen die even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie. De liefde van Christus wordt vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht, ontspanning en cursussen. Info: info@pdcdeherberg.nl.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.