Op zondagavond gaat ds. D. van Vreeswijk uit Rotterdam-IJsselmonde voor. De organist is Dick den Hertog. Deze dienst is van wijkgemeente A van de St. Jansgemeente. 

Bijwonen dienst

Er mogen 100 mensen in de dienst aanwezig zijn. Anderhalve meter afstand houden en mondkapjesplicht gelden bij bewegingen binnen de kerk, dus naar en van uw zitplaats.

Opgave gaat via meevieren.nl/pauluskerkgouda. 

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Deze financiële hulp kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, maar er kunnen ook leningen verstrekt worden voor een langere periode.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.