Deze ochtend gaat ds. D. Verboom uit Leiden voor. De organist is Nico Roggeveen

Bijwonen dienst

De volgende maatregelen gelden rondom de diensten:

Er mogen 100 mensen in de dienst aanwezig zijn. Opgave gaat via meevieren.nl/pauluskerkgouda. De 1,5 meter regel blijft van kracht, evenals de mondkapjesplicht bij bewegingen naar en van de zitplaats.

Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-6 en crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk.

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Deze financiële hulp kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, maar er kunnen ook leningen verstrekt worden voor een langere periode.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.