Op zondagmorgen gaat ds. P.A. Verbaan uit Ede voor.

Bijwonen dienst

Voor onze gemeente gelden met ingang van zondag 23 januari de volgende maatregelen rondom de diensten:

Voor aanstaande zondag kunnen 50 personen zich per dienst aanmelden (10.00 uur en 19.00 uur) Aanmelden voor de diensten kan via meevieren.nl/pauluskerkgouda. Mocht dit meer worden dan vindt u dat op de website.

Collectemededelingen

Voor de diaconale collecte kunt u uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen