In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. H.E.J. van der Laan uit Gouda voor. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Kees van den End. De dienst is toegankelijk voor 50 gemeenteleden. U kunt zich aanmelden via meevieren.nl/pauluskerkgouda.

De diensten zijn ook mee te beleven via het YouTube-kanaal van onze kerk, kerkomroep.nl en de kerkradio.

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor: Het Ouderenwerk. Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst, een klussendienst. Er zijn de ouderenbezoekgroepen en de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd.

Info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl / diakenen cluster Ouderen en Welzijn.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.