Zondagmorgen gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. De organist is dhr. Henk den Boer. Ook het combo verleent medewerking.

In deze dienst zal Levi Nathanaël Visser gedoopt worden.

Bijwonen dienst

Voor onze gemeente gaan met ingang van zondag 23 januari de volgende maatregelen gelden rondom de diensten:

  •  Voor aanstaande zondag kunnen 50 personen zich per dienst aanmelden (10.00 uur en 19.00 uur) Aanmelden voor de diensten kan via meevieren.nl/pauluskerkgouda
  • De ochtenddienst is een doopdienst dus er zijn dan ook enkele plekken gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders.
  • De verwachting is dat er vanaf volgende week weer meer mensen fysiek in de kerk aanwezig kunnen zijn. De aantallen beschikbare plaatsen op meevieren.nl worden hier dan op aangepast. 
  • Tijdens de ochtenddienst is er oppasdienst aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6. De kinderen van groep 7 en 8 zullen tijdens de dienst in de kerk blijven. 

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor: Het Ouderenwerk. Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst, een klussendienst. Er zijn de ouderenbezoekgroepen en de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd.

Info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl / diakenen cluster Ouderen en Welzijn.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.