Op zondagavond gaat ds. C. van den Berg uit Gouda voor.

De organist is dhr. Rob van Esseveldt.

Centraal staat Openbaring 13

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Collectes

De eerste collecte is voor de Diaconie.

De diaconale collecte is bestemd voor: Inloophuis Domino. Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek (oorspronkelijk opgezet vanuit verschillende Goudse kerken) voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje, of een warme maaltijd. Op dinsdagmiddag is er een maaltijd voor senioren. Ook worden er regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Domino is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties. www.inloophuisdomino.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.