Op zondagmorgen gaat voor ds. C. Wesdorp, Zoetermeer. De organist is dhr. Jan Willem Dannenberg en het combo verleent medewerking aan deze dienst. 

Er is kindernevendienst vanaf de groepen 1 t/m 8, ook is er een kindercrèche voor de allerkleinsten.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor: Het Ouderenwerk.

Vrijwilligers en diakenen vanuit het cluster Ouderen en Welzijn zetten zich in voor het bevorderen van het welzijn van (kwetsbare) ouderen. Waar nodig wordt diaconale of praktische hulp geboden, in de vorm van administratieve hulp, autodienst of klussendienst. Belangrijk is de ontmoeting met en aandacht voor elkaar. Dit krijgt o.a. vorm in ouderenbezoekgroepen, koffieochtenden en ouderensozen. Meer informatie is te verkrijgen bij de diakenen Ouderen en Welzijn.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

 De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.