Op zondagavond gaat onze wijkpredikant ds. van den Berg voor. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Henk den Boer. We zullen het Avondmaal voortzetten en dankzeggen.

In de avonddienst vervolgen we de serie uit Openbaring. We waren voor de adventstijd gekomen tot hoofdstuk 8. Daar lezen we nu verder, over vier bazuinen die geblazen worden. Het gaat over heftige rampen die de aarde treffen. Wat is daar de zin van? Wat is de betekenis van dat drievoudig ‘wee’, dat klinkt na de vier bazuinen? 

Bijwonen dienst

De volgende maatregelen gelden rondom de diensten:

Er mogen 100 mensen in de dienst aanwezig zijn. Opgave (in ieder geval voor de ochtenddienst, ’s avonds kunt u gewoon komen) gaat via meevieren.nl/pauluskerkgouda. 

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor: Kerk in Actie: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda. 

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. Info: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

 Avondmaalscollecte

De opbrengst van de avondmaalscollecte is voor een project van Dorcas waarbij hulp wordt gegeven aan gevangenen in Mozambique. In dit project richt Dorcas zich op het werk in drie gevangenissen in de regio Chimoio en Gondola. Door het beschikbaar stellen van een stuk grond voor de landbouw hebben de gevangenen de mogelijkheid om op het land te werken. Dit project voorziet in voedsel en een inkomen voor de gevangenen. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan betere omstandigheden in de gevangenis en minder gewelddadigheden onder de gevangenen. Ook geeft dit project hoop aan de gevangenen, doordat zij voorbereid worden op de periode na de detentie waarin zij integreren in de samenleving. De gezinnen van de gevangenen worden ook begeleid.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.