Een keer komen kijken? Graag even aanmelden via carinabezemer@solcon.nl.