Ochtenddienst met Ds. C. van den Berg, Gouda

Organist dhr. Kees van den End 

Medewerking van het Combo

De morgendienst staat in het teken van de Diaconie. Deze keer staat de eigen plaatselijke diaconie centraal. Wat kunnen de diakenen voor ons en anderen betekenen? En hoe zijn we met elkaar echt een diaconale gemeente? Samen met onze diakenen is deze dienst voorbereid. Zij doen actief mee aan deze dienst.

De dienst bijwonen

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen zijn wij helaas genoodzaakt de anderhalve meter afstand weer in te voeren.

Dat betekent dat u zich weer van tevoren moet aanmelden voor de dienst.  U kunt zich hiervoor inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. U kunt onze diensten ook op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De eerste collecte is de diaconale collecte.

Collectemededelingen zondag 14 november 2021

De diaconale collecte is bestemd voor Missionair werker Bert Visscher. Bert is recent vertrokken naar een land in Centraal-Azië om als zendingswerker en bushpiloot te vliegen voor MAF. MAF: de Mission Aviation Fellowship, een internationale organisatie op christelijke grondslag. Info: www.visschervliegt.nl
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.