De voorganger in deze avonddienst is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer H. van der Kolk

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor INLIA- Noodhulp aan asielzoekers.
Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland maar ook in diverse andere Europese landen hebben een document/beginselverklaring (Charter van Groningen) ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zo nodig opvang in noodsituaties.
De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.