De voorganger vanmorgen is ds. D.J.J. Thijs uit Amsterdam en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor INLIA- Noodhulp aan asielzoekers.
Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland maar ook in diverse andere Europese landen hebben een document/beginselverklaring (Charter van Groningen) ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zo nodig opvang in noodsituaties.
De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.