De voorganger in deze avonddienst is de predikant ds. A. Christ uit Katwijk en is de organist de heer N. Roggeveen.

De collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Pinksterzendingscollecte. Met de collecteopbrengst hiervan steunt Kerk in Actie de Presbyteriaanse kerk in Rwanda.
“De kerk begint opnieuw” is het jaarthema van 2016 over zending in Europa van de GZB. De GZB wil nieuwe gemeenten stichten op plekken waar nog niets is zodat er voor christenen een plek is om samen te komen, het Evangelie te horen en zo ook weer voor anderen tot zegen te zijn.
De tweede collecte is voor het Kerkbeheer.