Vanmorgen is de voorganger ds. C. van den Berg, de organist is de heer A. Koster en Henk den Boer begeleidt een aantal liederen op de piano.
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. In deze feestelijke Pinksterdienst zullen twee jongeren uit onze gemeente, Ruben Trouborst en Sylvia de Vries-van Zwet openbare belijdenis van het geloof afleggen. Sylvia zal ook de Heilige Doop ontvangen.
Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten de hand te geven en Gods zegen toe te wensen en om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woor

De collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Pinksterzendingscollecte. Met de collecteopbrengst hiervan steunt Kerk in Actie de Presbyteriaanse kerk in Rwanda.
“De kerk begint opnieuw” is het jaarthema van 2016 over zending in Europa van de GZB. De GZB wil nieuwe gemeenten stichten op plekken waar nog niets is zodat er voor christenen een plek is om samen te komen, het Evangelie te horen en zo ook weer voor anderen tot zegen te zijn.
De tweede collecte is voor het Kerkbeheer.