Vanavond is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer R. van Esseveldt. Deze dienst zal in het teken staan van 500 jaar Reformatie: wat is de betekenis van Luthers ontdekking voor vandaag de dag? We lezen uit Galaten 5. Het thema is ‘Vrij!’

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulent. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. Het toerusten van nieuwe diakenen en bezoekwerkers door het geven van cursussen behoort mede tot het takenpakket. Regelmatig vindt u over diaconale activiteiten informatie in het kerkblad.
De collecte bij de uitgang is voor de wijkkas. De opbrengst van deze collecte mogen wij als wijk zelf besteden. Deze collecte willen we in het bijzonder bestemmen voor de kosten van het Kerst Wandel Theater. Uw bijdrage is meer dan welkom.