Hartelijk welkom in de Pauluskerk. Vanmorgen is de voorganger kandidaat. C. Hendriks uit Ede en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulent. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. Het toerusten van nieuwe diakenen en bezoekwerkers door het geven van cursussen behoort mede tot het takenpakket. Regelmatig vindt u over diaconale activiteiten informatie in het kerkblad.
De collecte bij de uitgang is voor de wijkkas. De opbrengst van deze collecte mogen wij als wijk zelf besteden. Deze collecte willen we in het bijzonder bestemmen voor de kosten van het Kerst Wandel Theater. Uw bijdrage is meer dan welkom.