Vanavond is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is vanavond eveneens dhr. A. Koster.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuld-hulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.