De voorganger vanmorgen is prop. W. Warnar uit Lisse  en de organist is dhr. A. Koster. Vanmorgen is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuld-hulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.