In deze dienst vindt de voortzetting van het Heilig Avondmaal plaats. De voorganger in deze dienst is ds. C. van den Berg en de organist is dhr. J. de Wit. Deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Ouderenwerk. Er is in Gouda het tweejarig project ‘toekomstgericht ouderenwerk’ opgezet. Janneke Bregman is inmiddels aangesteld als projectleider. De verschillende seniorenkringen, ouderensozen en seniormiddagen worden door ouderen druk bezocht. De diaconie organiseert in alle wijken de autodienst en de klussendienst.
Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten. Vrijwilligers/ diakenen organiseren PKN Gouda breed de ontmoetingsmiddag voor ouderen en gehandicapten in de Ontmoetingskerk, de Kerstviering senioren, seniorenreis etc.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.