Vandaag mogen wij in beide diensten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en vanavond aansluitend ook de Dankzegging. In beide vieringen gaat voor onze wijkpredikant ds. C. van den Berg. De organist in de ochtenddienst is dhr. A. Koster. In deze dienst is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er géén koffie drinken. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan staat de ouderling van dienst u graag te woord na de dienst in de Brug.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Ouderenwerk. Er is in Gouda het tweejarig project ‘toekomstgericht ouderenwerk’ opgezet. Janneke Bregman is inmiddels aangesteld als projectleider. De verschillende seniorenkringen, ouderensozen en seniormiddagen worden door ouderen druk bezocht. De diaconie organiseert in alle wijken de autodienst en de klussendienst.
Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten. Vrijwilligers/ diakenen organiseren PKN Gouda breed de ontmoetingsmiddag voor ouderen en gehandicapten in de Ontmoetingskerk, de Kerstviering senioren, seniorenreis etc.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Inzameling voedselbank

Zoals gebruikelijk wordt er vandaag voedsel ingezameld voor de voedselbank. Naast houdbaar voedsel (rijst, blikgroenten, koffie e.d.) is er ook behoefte aan schoonmaakartikelen, waspoeder, tandpasta en dergelijke producten. U kunt uw meegebrachte spullen weer neerzetten naast of bij de lectuurtafels bij beide ingangen. Namens de cliënten van de voedselbank en de diaconie alvast onze hartelijke dank.