De voorganger in deze avonddienst is ds. C. van den Berg. Het thema is “Helden!”.

De collecte in deze jongerendienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Interkerkelijk Noodfonds Gouda. De stichting Noodfonds Gouda is opgericht door een aantal kerkgenootschappen in Gouda en de gemeente. Het Noodfonds verleent met kleine bedragen hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van de ondersteunende kerkgemeenschappen en enkele particuliere fondsen.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.