De voorganger vanmorgen is ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort en de organist is de heer A. Koster. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

De collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Interkerkelijk Noodfonds Gouda. De stichting Noodfonds Gouda is opgericht door een aantal kerkgenootschappen in Gouda en de gemeente. Het Noodfonds verleent met kleine bedragen hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van de ondersteunende kerkgemeenschappen en enkele particuliere fondsen.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.