Avonddienst met ds. C. van den Berg, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Inzameling voedselbank

Zoals gebruikelijk willen we weer voedsel inzamelen voor de voedselbank tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Graag wil ik nogmaals onder uw aandacht brengen dat naast voedsel (blikken groente, rijst, koffie, thee e.d.) ook behoefte is aan tandpasta, tandenborstels, waspoeder en zeep, douchegel en meer van dat soort artikelen. We zijn er dankbaar voor dat zoveel van u steeds goederen meeneemt voor de medemens in nood. Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Stichting Jaffa-Project Nederland. Het Jaffa Instituut heeft als doel Joodse en Arabische kansarme kinderen in Jaffa opvang, opvoeding en opleiding te geven. Het instituut is genoodzaakt om haar activiteiten uit te breiden, want de armoedecirkel wordt steeds groter. Programma’s zoals naschoolse opvang, het “stap-voor-stap programma” voor jonge meisjes in gevaar, privélessen aan kinderen voor wie een academische opleiding mogelijk is.

Hun motivatie: Kinderen zijn kinderen, die moeten allemaal gelijke kansen hebben.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.