De voorganger is onze eigen dominee ds. C. van den Berg en de organist is de heer M. Oosterom. Dan staat opnieuw een psalm centraal, in het kader van het jaarthema ‘Speurtocht in de Psalmen’.

Collect in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat is erop gericht om kinderen, tieners en jongeren te stimuleren en te begeleiden bij het ontwikkelen van een diaconale houding, o.a. doordat bij de kindernevendienst een speciaal project wordt gestart en er acties gevoerd worden om geld bij elkaar te brengen. De jongeren stimuleren we om zelf actief deel te nemen aan diaconale projecten. In de afgelopen jaren werden in de veertigdagentijd ‘Make a difference’-boekjes (MAD) uitgedeeld. Hierin staat voor iedere dag een actie.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.