De voorganger is ds. F. Bos uit Waddinxveen en de organist is de heer A. Koster. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collect in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat is erop gericht om kinderen, tieners en jongeren te stimuleren en te begeleiden bij het ontwikkelen van een diaconale houding, o.a. doordat bij de kindernevendienst een speciaal project wordt gestart en er acties gevoerd worden om geld bij elkaar te brengen. De jongeren stimuleren we om zelf actief deel te nemen aan diaconale projecten. In de afgelopen jaren werden in de veertigdagentijd ‘Make a difference’-boekjes (MAD) uitgedeeld. Hierin staat voor iedere dag een actie.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Gebedskring om 9:00

Zoals ieder maand op de tweede zondag hoopt nu op 13 november aanstaande om 09.00 uur de gebedskring van de Pauluskerk weer bijeen te komen in één van de zalen van De Brug. Ieder gemeentelid wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Samen willen wij onze Hemelse Vader danken voor het vele goede dat wij in onze (wijk)gemeente en daarbuiten mogen ervaren. Maar ook willen wij Hem in onze gebeden onze verlangens kenbaar maken. En natuurlijk bidden wij voor onze zieken, gemeenteleden die het moeilijk hebben, de nood van de wereld en andere zaken die ons op het hart liggen.