De voorganger in deze avonddienst is ds. C. van den Berg. De organist vanavond is dhr. A. Koster. Vandaag mogen met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Collect in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting Present Gouda. Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen.

Bruggen verbinden. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Present laat zich inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.