De voorganger is ds. C.W. Saly uit Ede en de organist is dhr. J. W. Dannenberg.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de  Najaarszendingscollecte.

  • Werken aan vrede en verzoening in Colombia (Kerk in Actie)
  • Help christenen in Namibië groeien in geloof (GZB)

De collecte aan de uitgang is voor de wijkkas.

Vanuit de wijkkas worden diverse activiteiten, maar ook praktische zaken van onze wijkgemeente ondersteund en betaald.