De voorganger is ds. P. de Graaf uit Zierikzee en de organist is dhr. J. de Wit. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de  Najaarszendingscollecte.

  • Werken aan vrede en verzoening in Colombia (Kerk in Actie)
  • Help christenen in Namibië groeien in geloof (GZB)

De collecte aan de uitgang is voor de wijkkas.

Vanuit de wijkkas worden diverse activiteiten, maar ook praktische zaken van onze wijkgemeente ondersteund en betaald.