Vanavond is de voorganger ds. C. Wesdorp uit Zoetermeer en de organist is de heer H. van der Kolk.

Collecte tijdens deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat houdt zich bezig om de doelgroep bewust te maken van wat zij kunnen betekenen in het diaconaat. Het is juist voor jongeren een uitdaging om de handen letterlijk uit de mouwen te steken. Een aantal jongeren heeft geholpen met de Veranderdagen, deze dagen worden georganiseerd door Present in samenwerking met Kerk in Actie. Een jongere doelgroep heeft samen met de leiding gekookt voor gasten van Domino. Het jeugddiaconaat heeft ook een stimuleringsbudget voor jongeren die een diaconale reis willen gaan maken. Als jongeren hier gebruik van willen maken kunnen zij dit kenbaar maken bij hun jeugddiaken.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen