De voorganger in deze avonddienst is ds. D.J.J. Thijs uit Amsterdam en de organist is de heer J. de Wit.

Collect in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum* zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

* het diaconaal quotum is een bedrag dat elke plaatselijke gemeente bijdraagt aan de diaconie op landelijk niveau.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.