Vanmorgen is de voorganger mevr. ds. H. de Jong uit Rotterdam en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om  met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collect in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum* zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

* het diaconaal quotum is een bedrag dat elke plaatselijke gemeente bijdraagt aan de diaconie op landelijk niveau.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.