Vanavond is de voorganger ds. D.J.J. Thijs uit Amsterdam en de organist is dan de heer J. de Wit.     

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor het missionaire en diaconale werk van Wouter en Tabea in Centraal-Azië. De eerste berichten zijn in grote lijnen positief, waarvoor we God dankbaar zijn. Het accent in het eerste jaar ligt op kennismaken met het project, acclimatiseren en taalstudie. Wouter heeft geholpen bij de bouw van een koepelkas voor vruchtbomen. Wouter  en Tabea hebben last van een huidaandoening (psoriasis) en zoeken naar een goede behandelingswijze.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.