De voorganger vanmorgen is ds. P.J. Verhagen uit Harderwijk en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor het missionaire en diaconale werk van Wouter en Tabea in Centraal-Azië. De eerste berichten zijn in grote lijnen positief, waarvoor we God dankbaar zijn. Het accent in het eerste jaar ligt op kennismaken met het project, acclimatiseren en taalstudie. Wouter heeft geholpen bij de bouw van een koepelkas voor vruchtbomen. Wouter  en Tabea hebben last van een huidaandoening (psoriasis) en zoeken naar een goede behandelingswijze.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Uitzending van familie de Wit naar Schwerin in Noordoost-Duitsland.

De kerkenraad heeft besloten familie de Wit te ondersteunen bij hun uitzending naar Schwerin. Schwerin is een stad met 100.000 inwoners waarvan nog maar een half procent van de bevolking met regelmaat een kerkdienst bezoekt. Dit als gevolg van de 40 jaar communistisch en atheïstisch bewind. Gevolgen zijn ook werkeloosheid, alcohol- en drugsproblematiek, verwaarlozing en (kinder)armoede. De uitzending vanuit Gouda zal worden gedaan door de Sint Jansgemeente en onze wijkgemeente Pauluskerk in samenwerking met de GZB en de ECM. In de ochtenddienst van vandaag zal familie de Wit zich kort aan u voorstellen.
Gerard en Janneke zullen na de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee nog een uitgebreidere en persoonlijke uitleg geven over hun zendingsmissie. Dit gebeurd in één van de zalen bij de Brug. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.