Vanavond is de voorganger ds. D.J.J. Thijs uit Amsterdam en de organist is de heer H. den Boer.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie/ Werelddiaconaat voor meer voedsel in afgelegen bergdorpen in Nepal. In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON (International Council for Friends of Nepal, the Netherlands) werkt samen met dorpsbewoners aan een betere voedselproductie. Daardoor verbeteren ook hun levensomstandigheden.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.