De voorganger is mevrouw E. Snaterse uit Gouda en de organist is de heer A. Koster. Vandaag is er kindernevendienst voor de  groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie/ Werelddiaconaat voor meer voedsel in afgelegen bergdorpen in Nepal. In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON (International Council for Friends of Nepal, the Netherlands) werkt samen met dorpsbewoners aan een betere voedselproductie. Daardoor verbeteren ook hun levensomstandigheden.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.