Avonddienst met ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie/ Werelddiaconaat/Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan. Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van de landbouworganisatie ERP, partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Beide inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen!