Avonddienst met ds F. Bos uit Waddinxveen en de organist is de heer H. den Boer.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst