De voorganger vanmorgen is ds. G.A. Kansen uit Hilversum en de organist is de heer J.W. Dannenberg.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting Proplan Gouda, met name voor het (gezins)vervangend kinderhuis in Bosnië. De spits van hun werk ligt hoofdzakelijk in Bosnië, Servië en Kroatië – landen met enorme ‘littekens’ door de burgeroorlog in het toenmalige Joegoslavië. Door het Emmaüs Zorgcentrum in Bosnië is hard gewerkt aan een (gezins)vervangend kinderhuis. Het project geeft kinderen die nergens meer welkom zijn toch een veilige en liefdevolle plek. Stichting Proplan helpt hen die geen helper hebben.
De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.