De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer N. Roggeveen en er is medewerking van de VBW muziekgroep er zal afsluiting zijn van de Vakantie Bijbel Week (VBW). Afgelopen week hebben er weer veel kinderen  meegedaan aan de vakantiebijbelweek. Vanmorgen sluiten we dit af met een dienst voor en door kinderen. Vandaag is er dan ook geen kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting Proplan Gouda, met name voor het (gezins)vervangend kinderhuis in Bosnië. De spits van hun werk ligt hoofdzakelijk in Bosnië, Servië en Kroatië – landen met enorme ‘littekens’ door de burgeroorlog in het toenmalige Joegoslavië. Door het Emmaüs Zorgcentrum in Bosnië is hard gewerkt aan een (gezins)vervangend kinderhuis. Het project geeft kinderen die nergens meer welkom zijn toch een veilige en liefdevolle plek. Stichting Proplan helpt hen die geen helper hebben.
De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.