Avonddienst met ds. J.F. Tanghé uit Maassluis

Collecte in deze avonddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de bekende Voorjaarszendingscollecte. Sterke vrouwen opleiden op Papoea (Kerk in Actie) en voor steun van geheime studenten in het Midden-Oosten (GZB).

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.