Vanmorgen is de voorganger ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg en de organist is de heer A. Koster. Ook de Cantorij Cantabile verleend haar medewerking. Vanmorgen is er kindernevendienst voor de alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de bekende Voorjaarszendingscollecte. Sterke vrouwen opleiden op Papoea (Kerk in Actie) en voor steun van geheime studenten in het Midden-Oosten (GZB).

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Gebedskring

Om 09.00 uur hoopt de gebedskring van de Pauluskerk weer bijeen te komen in één van de zalen van De Brug. Het is een goede zaak dat wij als gemeenteleden God de Vader danken voor het vele goede dat Hij geeft. Aan ons persoonlijk, aan onze wijkgemeente. Maar ook brengen wij zorgen en moeiten bij Hem in het vertrouwen dat Hij hoort en op Zijn wijze en tijd verhoort. En bovenal willen wij Hem de lof toebrengen voor wie Hij is, voor zijn beloften, zijn werken, zijn heil. Ieder gemeentelid wordt van harte uitgenodigd om aan deze kring deel te nemen. Mocht u zelf niet (kunnen) komen, maar hebt u graag dat voor u of voor anderen gebeden wordt, neem dan contact op met ondergetekende.