De voorganger in deze avonddienst is de predikant ds. J. Sparreboom uit Sliedrecht.

De collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat is er op gericht om kinderen, tieners en jongeren te stimuleren en te begeleiden bij het ontwikkelen van een diaconale houding. Kinderen leren dat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van onrecht en armoede. De jongeren moedigen we aan om zelf actief deel te nemen aan diaconale projecten.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.