De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

De collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat is er op gericht om kinderen, tieners en jongeren te stimuleren en te begeleiden bij het ontwikkelen van een diaconale houding. Kinderen leren dat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van onrecht en armoede. De jongeren moedigen we aan om zelf actief deel te nemen aan diaconale projecten.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.