Avonddienst met ds. F. van Harten, Den Haag

Organist dhr. Nico Roggeveen

De dienst bijwonen

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen zijn wij helaas genoodzaakt de anderhalve meter afstand weer in te voeren.

Dat betekent dat u zich weer van tevoren moet aanmelden voor de dienst. U kunt zich hiervoor inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. U kunt onze diensten ook op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De eerste collecte is de diaconale collecte.

Collectemededelingen zondag 14 november 2021

De diaconale collecte is bestemd voor Missionair werker Bert Visscher. Bert is recent vertrokken naar een land in Centraal-Azië om als zendingswerker en bushpiloot te vliegen voor MAF. MAF: de Mission Aviation Fellowship, een internationale organisatie op christelijke grondslag. Info: www.visschervliegt.nl
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.